» Prezantohet gjetja e 571 skedave të fjalorit etimologjik të Norbert Jokl-it

     
 
 

Prishtinë, 30 prill 2018

Juristi dhe studiuesi nga Shqipëria, Agron Alibali, sot, në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës “Pjetër Bogdani” bëri prezantimin e një gjetjeje të rrallë – Skedarit të Fjalorit Etimologjik të shkruar nga albanologu i mirënjohur Norbert Jokl.
Të pranishëm në këtë aktivitet kulturor ishin përfaqësues nga fusha e gjuhësisë, letërsisë, kulturës, bibliotekarisë si dhe studiues dhe dashamirës të fushës së albanologjisë.
Trashëgimia bibliotekare e Jokl-it, ashtu siç tha Alibali në hapje të kësaj veprimtarie, përbëhej nga libra tejet të çmuar e të rrallë që përbënin Bibliotekën e Joklit, dhjetëra dorëshkrime e mijëra letërkëmbime. Një letër e autoriteteve gjermane e 10 shtatorit 1942, afër kohës së sekuestrimit të Bibliotekës së Jokl-it, e jep gjendjen më të saktë të saj. Aku shkruhej se Biblioteka e Joklit përfshinte afërsisht 3000 vëllime dhe se përmbante revista, fjalorë, libra gjuhësie, doracakë, libra reference dhe traktate gjuhësore të çdo lloji.
Ashtu siç rikujtoi Alibali, albanologu Jokl-i është marrë kryesisht me studi-

 

Biblioteka Kombëtare e Kosovës dhe Ministria e Diasporës

Biblioteka Kombëtare e Kosovës dhe Ministria e Diasporës

 
 

min e gjuhës shqipe dhe ka mbledhur literaturën dhe monumente gjuhësore të shqipes. Ai pat grumbulluar pothuajse në të njëjtën mënyrë edhe literaturën e nevojshme për një studim të të gjitha gjuhëve të Europës Juglindore.
Autori Alibali shpjegoi se, sipas dokumenteve të kohës, biblioteka e Jokl-it përbën një bibliotekë veçanërisht specifike që i nevojitej vetëm studiuesit të gjuhësisë së krahasuar, i cili ka zgjedhur si fushë studimi një hapësirë ku takohen gjuhët gjermanike, sllave, romane, ugro-fine dhe të tjera. Sipas burimeve të kohës, kjo bibliotekë e specializuar duket të jetë e plotësuar me vepra të përgjithshme mbi antikitetin, historinë, filozofinë dhe kulturën e vendeve dhe të popujve të hapësirës së përmendur.
Në kuadër të këtij prezantimi, studiuesi Alibali paraqiti Skedarin e Fjalorit Etimologjik të Joklit, pjesës së parë të të cilit i përkasin 169 skeda, pjesës së dytë 196 dhe pjesës së tretë 206.
Pasi foli për jetën dhe veprën e Jokl-it, Alibali theksoi se u takon studiuesve dhe gjuhëtarëve që të vazhdojnë me studimin dhe hulumtimin e veprës së tij.
Autori Agron Alibali ua dhuroi nga një kopje digjitale të Skedarit Bibliotekës Kombëtare të Kosovës, Institutit Albanologjik të Kosovës, Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës dhe Fakultetit Filologjik të Universitetit të Prishtinës.

 
 
     


All rights reserved by The National Library of Kosova. Copyright © 2014